СООПШТЕНИЕ - 16.02.2019


Собрани 30 метри кубни смет, суви лисја и гранки во дворот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

Еко – акција за чистење на околината денеска спроведоа вработените во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Со помош на комуналните служби од општина Аеродром, во еко акцијата се расчистија сувите листови и гранки, а се исекоа и сувите дрвја во дворот на АФПЗРР. Во акцијата беа собрани околу 30 метри кубни смет, суви лисја и гранки.


[повеќе]

ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2019 година - 13.02.2019


ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2019 година
.


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 12.02.2019


Платежните агенции на Македонија и Црна Гора потпишаа меморандум за соработка

Црна Гора ќе ги користи македонските искуства за користење на мерките од ИПАРД програмата

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија и Република Црна Гора денеска потпишаа Меморандум за соработка, преку кој ќе се зајакнат капацитетите за соработката и размената на искуства особено во делот на ефикасното искористување на средствата од Европскиот земјоделски Фонд за Рурален Развој. Меморандумот го потпишаа директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски и директорот на Платежната Агенција на Црна Гора, Благота Радуловиќ.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 08.02.2019


Со развојни мерки до зголемено производство, во новата Програма за финансиска поддршка се воведуваат субвенции за „зелена нафта“

Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски, денеска ја презентираше новата Програма за финансиска поддршка во земјоделството. Во годинешната програма за првпат се воведува субвенцијата за набавка на гориво за земјоделска механизација, или „зелена нафта“. Вкупната поддршка изнесува 200 милиони денари, а со неа ќе бидат опфатени 55.000 земјоделци.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.02.2019


Нови средства за земјоделците кои го обновиле генетскиот потенцијал на стадата, подигнале нови овошни и лозови насади

Сите земјоделски стопанства кои се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, до крајот на овој месец ќе може да аплицират за добивање на средства од Програмата за финансиска поддршка и руралниот развој, односно преку „Мерката 121, Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“. За овие средства ќе може да аплицираат сите земјоделци кои од 1-ви септември до 31- ви декември 2018 –та година ги зголемиле стадата, формирале ново стадо, подигнале нов овошен или лозов насад, или пак засадиле повеќегодишни ароматични растенија како ( фацелија, еводија и багрем) на нови површини, ќе може да аплицираат за добивање на финанскиска поддршка.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.02.2019


Нови 7,7 милиони евра инвестиции со Мерка 7 од ИПАРД 2 за развој на руралните средини

Во рамки на мерката „Диверзификација на фарми и развој на бизниси“ од ИПАРД 2 Програмата денеска се склучија првите 24 договори, чија инвестиција изнесува 7,7 милиони евра. Во овие 24 договори вклучени се проекти за изградба на фотонапонска централа, набавување опрема за ветеринарна станица, опрема за производство на сокови, за пчеларство, изградба на објект за преработка на метал, за производство на мебел, изградба на рибник и изградба на објект за производство на саден материјал за повеќегодишни растенија. Исто така, во рамки на овие договори се овозможува поддршка за изградба и опремување на објекти и сместувачки капацитети за рурален тузирам, изградба на објект за производство на медицински помагала, како и изградба на дом за стари лица.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година - 05.02.2019


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година .


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 01.02.2019


МЗШВ: Досега реализирани околу 5 милиони евра инвестиции преку првиот повик од ИПАРД 2, за поголема искористеност на средствата одржани инфо денови во Куманово и Крива Паланка

Едукативните денови во рамки на работилниците за ефикасната искористеност на ИПАРД 2014-2020 фондовите продолжуваат во Куманово и Крива Паланка. Министерот Љупло Николовски со заменикот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Авдул Селам Селами, и градоначалникот на општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски, денска ги запознаа земјоделците со ИПАРД II Програмата која што е поддржана преку мерката за Техничка помош од самата Програма, односно со процедурата за поднесување баеања, изработка на проекти и со бенефитите што ги нуди оваа програма.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 01.02.2019


Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, денеска ја презентираа Програма за рурален развој за 2019 година, која има вкупен буџет 2,2 милијарди денари. Новите мерки кои значат инвестиции во земјоделството и руралниот развој создаваат услови тоа да прерасне во модерно и кункурентно производство, посочи министерот Николовски.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 28.01.2019


Бабовски : Утре истекува рокот за поднесување апликации за Мерка 3 по ИПАРД Програмата

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој, ги потсетува сите корисници на ИПАРД Програмата дека утре истекува рокот за доставување на апликации по Мерка 3 „ Инвестиции во материјални средства во преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, информира дека со овој јавен повик им се овозможува на домашните претпријатија и на земјоделските задруги да инвестираат во отворање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50 отсто од инвестицијата ќе им биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка. Притоа, 75 отсто од средствата кои ќе бидат кофинансирани ќе бидат обезбедени од инструментот за претпристапна помош за рурален развој на европската унија ИПАРД 2014- 2020, а 25 отсто од средствата ќе бидат кофинансирани од Буџетот на Република Македонија.


[повеќе]

Вести и Архива

Menu