Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 19.12.2014По успешната реализација на одобрените инвестиции, шест корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој. [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 13.12.2014

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Исплатени уште тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 05.12.2014Исплатени уште тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) [повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 28.11.2014


Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) . [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 10.11.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007 и 5/2009), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Изменување на Јавниот повик бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 07.11.2014

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година дека рокот за нивно доставување се продолжува до 12.11.2014 година.

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Склучени договори за финансиска поддршка со земјоделските задруги - 04.11.2014На ден 03.11.2014 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во присуство на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г-дин Тони Димовски и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство г-дин Михаил Цветков, се склучија договори за финансиска поддршка за мерката 131 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност. [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2014 година - 01.11.2014Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 01 ноември 2014 година објави ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2014 година.

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 27.10.2014Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 27 октомври 2014 година објавува Јавен повик бр. 02/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 24.10.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu