СООПШТЕНИЕ - 09.05.2016


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2015 година завршува на 15 мај 2016 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.


Исто така, на 15 мај 2016 година завршува рокот за поднесување на барања за директни плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од октомври до декември 2015 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена неслика во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да поднине во Агенцијата или да се превземе од веб страната: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2016“, „Образци“.македонска верзија


[повеќе]

Известување за поднесување на барања за финансиска поддршка во земјоделството. - 19.04.2016
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите земјоделски стопанства дека поднесувањето на барањата за финансиска поддршка во земјоделството е во тек и ќе трае до 30 јуни.

[повеќе]

Одржан прв состанок на Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020 - 11.04.2016
Скопје, 07 април 2016 г. – Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020“ го одржа првиот состанок во просториите на Агенцијата.
[повеќе]

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АФПЗРР И А.Д ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 07.04.2016
На ден 06.04.2016 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г-ѓа Билјана Вуковиќ и директорот на АД Водостопанство на Република Македонија г-дин Ромео Тренов потпишаа меморандум за соработка преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој во насока на регулирање на правата и обврските на двете институции во однос на постапките за реализација на инвестициите предвидени во Мерката 124- Инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството.
[повеќе]

ОГЛАС - 30.03.2016


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ОГЛАС за ангажирање на 13 (тринаесет) лица на ден 30.03.2016 година.


оглас

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 19.03.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 43/2014 и 193/2015), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.03.2016


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека во тек e поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2015 година.

Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар.

Барањата се поднесуваат до 30 април 2016 година во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е извршена регистрација на земјоделското стопанство.

Како доказ за продадено млеко се доставуваат откупни белешки издадени од регистрирани откупувачи на сурово млеко запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи.


македонска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 03.03.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014 и 39/2016), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 02.03.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2016 година - 01.03.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu