СООПШТЕНИЕ - 21.09.2021
Земјоделците кои се корисници на субвенции и имаат промена во банкарски сметки, телефонски броеви или адреса на живеење потребно е да ги ажурираат промените


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството ги известува земјоделските стопанства кои поднеле барање за финансиска поддршка во 2021 година, а од денот на поднесувањето на барањето до сега имаат промена во: број на банкарска сметка, промена на адреса на живеење, или телефонски број за контакт, ќе можат да извршат промена во електронскиот систем во кој е поднесено барањето.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.09.2021
Исплатени субвенциите за одгледани и заклани гоеници во регистрирани капацитети


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 152 субјекти, исплати близу 149 милион денари за субвенции.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 16.09.2021
Исплатени 230,1 милион денари за субвенции по повеќе мерки


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 4.846 субјекти, исплати 230,1 милион денари за субвенции.
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.09.2021


Македонија ќе дисеминира знаење на Црна Гора за искористување на средства од ИПАРД и воведување на ИАКС систем

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, денеска во просториите на АФПЗРР, имаше средба со министерот за земјоделство на Република Црна Гора Александар Стијовиќ и со државната секретарка за земјоделство на Црна Гора Николина Мишниќ.
На состанокот се разговараше, како двете институции да обезбедат меѓусебна соработка и взаемно да си помагаат во насока на развој и јакнење на административната структура како и зголемена апсорпција на средствата и од националниот, но и од ЕУ Буџетот. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, истакна дека со интензивирањето на комуникацијата на политичко и техничко ниво се отвараат и нови можности за размена на искуства и меѓусебно помагање на патот кон ЕУ и за двете земји.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.09.2021
Пристигнати се 198 апликации за мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси “ од ИПАРД 2 програмата


Заврши рокот за аплицирање за финансиска поддршка од ИПАРД 2 програмата односно од мерка 7„ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“. До денеска, до АФПЗРР, пристигнати се вкупно 198 апликации со вкупна побарана сума од 25,7 милиони евра. Но, се очекува во наредните денови овој број да порасне затоа што апликациите кои се пратени по пошта треба допрва да пристигнат.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, вели дека интересот за реализација на проекти и на овој повик е голем. Тоа е добар показател дека домашните претпријатија имаат идеа како да ги модернизираат постојните и да отвораат нови погони кои позитивно ќе се одразат на домашната економија и на невработеноста.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 06.09.2021
Исплатени над 151 милиони денари на сметките на лозарите


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 6.041 лозари, исплати над 151 милиони денари . Станува збор за исплата на мерките 1.10 А и 1.10. Б, односно исплата на 2 денари за килограм предадено грозје во регистрирани капацитети за вино за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец црн, Станушина, Картошија, Жилавка и Кадарка.
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.08.2021


Сите земјоделски стопанства кои во периодот од 01- ви септември 2020 година до 31- ви март 2021 подогнале нови повеќегодишни лозови, овошни насади или ароматични растенија и медоносна флора( еводија, багрем и фацелија ) ќе можат да аплицираат за добивање на финансиска поддршка преку мерката 121 „Инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства“.

Финансиската поддршка за прифатливи трошоци по корисник изнесува 2,5 милиони денари.За да може да се аплицира за добивање на оваа поддршка потребно е барателите садниците да ги имаат набавено од снабдувачи кои се запишани во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал.


македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 30.08.2021
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија” број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/2018 и „Службен весник на Република Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2021
за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година

.

македонска верзија | албанска верзија[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 24.08.2021
Земјоделците од Штип, Велес и Свети Николе први ги добија картичките за зелена нафта,во наредните денови картичките ќе бидат достапни за останатите подрачни


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски заедно со раководителот на подрачната единица на МЗШВ во Штип, Павел Иванов, денеска ги доделија првите картички за точење „еуродизел гориво за земјоделска механизација“. Бачовски апелираше до сите земјоделци кога ќе одат да ги подигнат картичките за зелена нафта да ги почитуваат мерките за заштита од „Ковид 19“. Тој додаде дека во подрачната единица во Штип доставени се вкупно 1.148 картички со вкупна вредност од 7,7 милиони денари.
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 23.08.2021
Исплатени 255,9 милиони денари за субвенции за произведено и предадено млеко и за женски приплодни маторици

Агенцијата за финанаиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 7.347 субјекти исплати 255,9 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплата на фармерите кои произведуваат и предаваат овчо, козјо и кравјо млеко. Фармерите кои произведуваат и предаваат кравјо млеко добиваат поддршка од 3.5 денари по литар, додека сите кои произведуваат козјо и овчо млеко финансиската поддршка по литар предадено млеко е 4.5 денари по литар.


[повеќе]

Вести и Архива

Menu