СООПШТЕНИЕ - 18.05.2019Николовски: Го исполнуваме ветеното, ја воведовме мерката за субвенционирана нафта за земјоделската механизација

Во тек е јавниот оглас за набавка на гориво за земјоделска механизација што воедно претставува и последниот чекор од процедурата за воведување на оваа нова мерка. Мерката која за прв пат ја воведува оваа Влада има единствена цел да им го олесни производството на земјоделците и да им ги намали трошоците за механизацијата.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.05.2019

Зајакнување на дијалогот и соработка меѓу Платежните агенции во ЕУ со цел подобри резултати од спроведување на Заедничката земјоделска политика

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка и руралниот развој, Николче Бабовски, неговиот заменик Авдул Селам Селами, како и претставници од АФПЗРР, учестуваа на„ 45- тата конференција на директори на Платежните Агенции во Европската унија“ , која се оддржа во Букурешт, Романија.

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС - 14.05.2019


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008...120/2018), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 28 извршители на определено време .


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.05.2019

Објавен тендерот за субвенционирана „зелена нафта“ за земјоделците

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска на електронскиот систем за јавни набваки, Бирото за јавни набавки го објави тендерот за набавка на гориво за земјоделска механизација.
Оваа јавна набавка е согласно планот за јавни набваки на Платежната агенција и по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Претходно, согласно процедурите, беше објавен техничкиот дијалог на којшто сите заинтересирани компании имаа можност да ја разгледаат тендерската документација и да дадат забелешки доколку имаат. Право на учество имаат сите странски и домашни правни или физички лица или група такви лица – понудувач кои се регистрирании за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Рангирање на понудувачите ќе се врши според висината на понудените цени.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 02.05.2019


АФПЗРР: Почна аплицирањето за субвенции за прва фаза произведено и предадено млеко на преработувачки капацитети

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува сите млекопроизводители дека започна поднесувањето на барањата за субвенции за предадено овчо, козјо, и кравјо млеко, прва фаза, односно, за произведено и предадено млеко во месеците октомври, ноември, декември 2018- та година. За прв пат барањата за искористување на финансиската поддршка млекопроизводителите може да ги поднесат електронски или оние фармери кои имаат потреба од помош за креирање на барањата може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството најдоцна до 16- ти мај 2019 година. Висината на поддршката за произведено и предадено млеко овчо и козјо млеко изнесува 4,5 денари по литар, додека за кравјото млеко поддршката е 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко на преработувачки капацитети.[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.04.2019АФПЗРР: До крај на мај земјоделците ќе може да конкурираат за набавка на трактори

Од денеска до крај на месец мај, земјоделските стопанства ќе може да конкурираат за добивање на средства за набавка на трактори. Овој повик се реализира согласно тековните и планирани рокови по програматата за рурален развој.
Вкупните прифатливи трошоци по поединечен корисник за набавка на трактор изнесуваат до 3.500.000 денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво. Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на ко-финансирање на реализирани и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци. Но, процентот на ко-финансирање се зголемува на 55% од вредноста на инвестициите доколку носителот на земјоделско стопанство е млад земјоделец (од 18 до 40 години старост ). 60 отсто кофинансирање е предвидено доколку инвестицијата се реализра во подрачје со ограничени можности, 65% кофинансирање од вкупната вредност се доделува за инвестиции поднесени од млади земјоделци чии што земјоделски стопанства се наоѓаат во подрачје со ограничени можности и 75 % кофинансирање е предвидено за инвестиции во недостапни рурални заедници.
Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски информира дека оваа година во Програмата за рурален развој двојно е зголемена вкупната финансиска поддршка за набавка на трактори. Односно од минатогодишните 30 милиони денари, годинава за оваа намена издвоени се 60,2 милиони денари.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година - 30.04.2019


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година .


македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 18.04.2019Започна аплицирањето по Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за субвенции за 2019 година е започнат и ќе трае до 30 мај. Во овој период ќе се поднесуваат единствените барања по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019- та година, односно за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади како и за сточарско производство и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, пчели, свињи, и за заклани животни во кланица.

Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimit rural informon bujqit se afati për dorëzimin e kërkesave për subvencione për vitin 2019 ka filluar dhe do të zgjasë deri më 30 maj. Në këtë periudhë do të dorëzohen kërkesa për pagesa direkte për prodhimtari bimore dhe të kopshtaris, vreshta dhe pemishte si dhe për prodhim blegtoral dhe atë për mbarështimin e bagëtisë, dele, dhi, bleta, derra, dhe kafshë të therrura në thertore.македонска верзија | албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 16.04.2019Започна исплатата на субвенциите за тутунот од реколтата 2018, денеска исплатени над 27 милиони евра

Денеска, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска започна со исплата на субвенции за тутун за реколта 2018- та година. На сметките на 26.776 тутунопроизводители денеска се исплатија над 27 милиони евра. Во моментов, уште една компанија откупувач на тутун нема доставено списоци до Платежната агенција, затоа исплатата за тие тутунопроизводители ќе се реализира во следните неколку дена.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 09.04.2019


При крај е рокот за аплицирање за набавка на педигриран приплоден добиток

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги потсетува сите заинтересирани дека во четврток, на 11- ти април завршува рокот за аплицирање по Мерката 121 „Набавка на приплоден добиток. Преку програмата за Рурален развој на располагање се 91 милион денари за набавка на приплоден добиток односно, педигрирани машки и женски приплодни грла кози, високостелни педигрирани јуници ( со исклучок на расата Буша), педигрирани машки и женски приплодни грла овци од увоз или од признати организации.

Претходно за оваа мерка на располагање беа само 14 милиони денари. Со оваа драстично зголемување на средствата, се дава стимул за развој на сточарството во земјава.[повеќе]

Вести и Архива

Menu