СООПШТЕНИЕ - 26.02.2021Исплатени 238,6 милиони денари субвенции за повеќе мерки

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска исплати субвенции во висина од 238,6 милиони денари. Станува збор за исплати за повеќе мерки и тоа : за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности,или попознато како ПОМ, за органско производство, за производство на основен, производство на саден и за производство на сертифициран семенски материјал по програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2019. Исто така исплатени се и субвенциите за осигурување на посевите од непогоди по програма 2020 година.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 12.02.2021


Бачовски: Исплатени субвенциите за лозарите

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 14.113 лица кои одгледуваат лозови насади исплати вкупно 550.741.044 денари.[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 02.02.2021Со 40,8 милиони денари од програмата за рурален развој ќе се развива културата и спортот во Пробиштип

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, денеска направија увид на дел од проектите кои се реализираа со средства од Програмата за рурален развој. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Бачовски, истакна дека во Пробиштип од Програмата за рурален развој се инвестираат 40,8 милиони денари за проекти кои го подобруваат квалитетот на живот но и овозможуваат развој на културата и спортот.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.01.2021На располагање нови средства за набавен педигриран добиток

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите фармери кои во период од септември до декември 2020 година набавиле педигрирани кози и овци ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка за набавениот добиток.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 30.01.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија” број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/2018 и „Службен весник на Република Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

ОДЛУКА - 29.01.2021

ОДЛУКА
за избор на кандидати за вработување


Одлука
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.01.2021
Инвестиции од 32,8 милиони денари во Делчево за рурален развој

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски, денеска направија увид на дел од проектите кои се реализираа со средства од Програмата за рурален развој. Директорот на Агенцијата, Бачовски, истакна дека во Делчево се инвестираат близу 32,8 милиони денари за проекти кои го подобруваат квалитетот на живот во неколку населени места.

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛАС - 13.01.2021


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 110/2019 и 267/2020), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС број 01/2021
за вработување на 20 извршители на определено време и тоа:


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 04.01.2021
Целосно ќе се искористат 9,2 милиони евра кои се на располагање преку ИПАРД 2 – одобрени над 350 проекти за инвестиции во материјални средства за модернизација на земјоделски стопанства

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информира сите апликанти кои во текот на 2020 година, аплицираа за добивање на финансиска поддршка преку ИПАРД 2 програмата, поточно преку Мерка 1 „Инвестиции во материјални средства за модернизација на земјоделски стопанства “,дека во финална фаза е обработката на барањата кои пристигнаа и беа комплетни на овој повик. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека се очекува да се одобрат над 350 соодветни барања а апликантите во наредниот период ќе бидат повикани за да ги потпишат договорите.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 29.12.2020
Исплатени 377,7 милиони денари за откупено грозје за винската индустрија

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Генералниот секретеријат на Владата на Република Северна Македонија, денеска на сметките на 8,780 лица исплати вкупно 377,7 милиони денари за „Ковид 19“ мерката за откупено грозје за винската индустрија.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека средствата се веќе легнати на сметките на сите кои правно – законски ги исполниле условите за добивање на средства преку некоја од мерките од ковид пакетот.

Бачовски, информира дека : „За мерката поддршка по килограм на произведено винско грозје до 18% шеќерни единици наменето за производи од грозје и вински дестилати, исплатени се 92.755.758 денари на 1.970 субјекти.

[повеќе]

Вести и Архива

Menu