Соопштение - 06.03.2018
На ден 06.03.2018 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпишани се првите четири договори за поддршка на проекти од Програмата за користење средства од инструментот за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД) за период 2014-2020 година.


[повеќе]

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ОГЛАС за ангажирање на опреденелно време 28 (дваесет и осум) лица на ден 14.02.2018 година. - 14.02.2018Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014 и 27/2016), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008...119/2016),


АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Објавува

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 28 извршители на определено време
Објава на оглас - македонска верзија
Објава на оглас - албанска верзија

[повеќе]

Соопштение - 26.01.2018
На ден 25.01.2018 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој предводена од директорот Николче Бабовски одржа работен состанок со претставници од делегацијата на Европската Комисија во Република Македонија предводена од господинот Никола Бартолини, на состанокот присуствуваа претставници од Национален фонд, Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство и Секретаријатот за Европски прашања.


[повеќе]

Соопшение за фомирање на комитет за земјоделство и безбедност на храна - 05.01.2018
Владата на Република Македонија донесе одлука да формира Комитет за земјоделство и безбедност на храна, а со работата на ова тело ќе раководи претседател. Претседател, како што соопштија ќе биде премиерот Зоран Заев.

Овој комитет ќе има задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната заштита на животните и да дава насоки и предлози заради подобрување на состојбите во овие области.

Покрај Заев, членови на Комитетот по функција се и вицепремиерот задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори Кочо Анѓушев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, министерот за здравство Венко Филипче, министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки, министерот за финансии Драган Тевдовски, и директорите на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски и на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година - 16.12.2017


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

Соопштение за рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за органско производство - 14.12.2017
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства и откупувачи на земјоделски производи дека е во тек рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за органско производство и ќе трае до 25 декември 2017 година.
[повеќе]

Соопштение - 11.12.2017
На ден 07.12.2017 во Загреб, Република Хрватска се оствари официјалната посета помеѓу директорите на Платежните агенции на Македонија и на Хрватска, Николче Бабовски и Матилда Чопиќ како и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски кои потпишаа нов меморандум за соработка. Овој меморандум е важен за Македонија, бидејќи на овој начин двете страни се обврзуваат да соработуваат на техничко и експертско ниво преку размена на искуства во делот на моделот на искористување на финансиските средства од европската ИПАРД Програма, моделот на директната финансиска поддршка како и организацискиот модел на искористување на европските фондови во делот на земјоделството, руралниот развој и рибарството. Хрватска како земја важи е позитивен пример за ефикасно искористување на европските фондови.


[повеќе]

Соопштение - 04.12.2017


<


На ден 04.12.2017 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, се одржа работен состанок помеѓу Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски и В.Д. директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, како и раководителите на секторите во Агенцијата. На состанокот беше презентирана моменталната состојба на функционирање на Платежната агенција, како и проблемите со кои се соочува.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2017 година - 02.12.2017


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2017 година .


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

Соопштение за рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведено и предадено винско грозје од реколта 2017 - 01.12.2017
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува лозарите дека е во тек рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за произведено и предадено винско грозје од реколта 2017 година и ќе трае до 25 декември 2017 година.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu