ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 август започнува аплицирање за набавен добиток, пчелни матици и подигнат нов овошен и лозов насад (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) - 28.07.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.08.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за исплата на средства за набавен добиток, пчелни матици и подигнати нови лозови, овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период 01.01.2015 до 30.09.2015 година, мерка 121 (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Одржана работилница за “Научени лекции и искуствa” наменета за градоначалниците во рамките на Твининг лајт проектот за Инвестиции во руралната инфраструктура (22.07.2015) - 23.07.2015
На 22.07.2015 година во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа работилница за “Научени лекции и искуствa” наменета за градоначалниците во рамките на Твининг лајт проектот за Инвестиции во руралната инфраструктура. Имено, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој од Словенија го спроведуваат Твининг лајт проектот за поддршка на ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација на мерката Инвестиции во руралната инфраструктура. Целта на Твининг лајт проектот е да го зајакне капацитетот на Агенцијата согласно европските и националните барања за спроведување на оваа мерка и да ги подготви сите документи неопходни за добивање на акредитација за користење на средствата.
[повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 22.07.2015ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 02/2015 за доставување на барања за
користење на средства од петтата компонента на Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
(ИПАРД Програмата 2007-2013)

Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека кон крајот на месец јули 2015 годинa ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2007-2013 година )


македонска верзија и албанска верзија


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


[повеќе]

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија - 08.07.2015
На ден 08.07.2015 година во просториите на Агенцијата на Република Словенија за земјоделски пазари и рурален развој во Љубљана, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Бенедикт Јеранко потпишаа Меморандум за соработка во насока на унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на европските фондови за рурален развој.
[повеќе]

Одржана прес-конференција во врска со ново спроведениот проект за поднесување на е-Барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој - 01.07.2015
На ден 01.07.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, директорката г-ѓа Билјана Вуковиќ одржа прес-конференција во врска со објавениот Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустриски култури преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 01.07.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Одржана првата работилница за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата за 2014-2020 (29.06.2015) - 29.06.2015
На ден 29.06.2015 година во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје се одржа првата работилница од предвидените 4 настани низ Македонија за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата 2014-2020. Овие работилници се реализираат во рамките на Твининг лајт проектот за поддршка на ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација на мерката „Инвестиции во руралната инфраструктура” кој го спроведуваат Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој од Република Словенија.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 јули започнува аплицирање за финансиска поддршка за Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства - 25.06.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.07.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка по мерката 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција - 18.06.2015
На ден 11.06.2015 година во просториите на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот развој на Република Турција во Анкара, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Али Реџеп Назли склучија Меморандум за соработка во процесот за пристапување кон Европската Унија. Меморандумот за соработка е со цел унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на претпристапните фондови за рурален развој од ЕУ како и остварување на поуспешна интеграција во ЕУ.
[повеќе]

Известување за спроведување на проектот за поднесување на е-Барање - 11.06.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јуни 2015 година ќе започне со спроведување на проектот за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка по мерките од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. За таа цел Агенцијата ги известува сите странки кои во иднина планираат да достават Барање за финансиска поддршка по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој навремено и целосно да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во Единствениот Регистар на Земјоделски Стопанства. Ажурирањето на податоците може да се изврши во Подрачните Единици на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство каде е регистрирано земјоделското стопанство.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu