СООПШТЕНИЕ - 31.07.2021


Европската Комисија го зголеми буџетот за реализација на проекти преку Мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизнизи“, микро и малите фирми имаат на располагање над 13,5 милиони евра


Aгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информира сите заинтересирани за аплицирање за Мерка 7 „ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ дека Европската Комисија одобри зголемување на првично предвидените средства за оваа мерка. Ова значи дека од привично предвидените 9,6 милиони евра сега на располагање на потенцијалните апликанти за реализација на проекти преку мерката „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ се ставаат на располагање над 13,5 милиони евра. Финансиската поддршка по корисник се движи од од 1.500 до 1.000.000 евра, не вклучувајќи го данокот на додадена вредноста, а повратот на инвестициите е во висина до 65% од вкупните прифатливи трошоци.

македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.07.2021Караванот за ИПАРД инфо деновите во вторник во Крушево и Ресен


Во вторник на 3ти август 2021 година Телото за управување со ИПАРД и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе одржат инфо ден, во врска мерката 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси од ИПАРД Програмата 2014-2020, во следниве општини/населени места:


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 29.07.2021ИПАРД инфо караванот утре во Маврово


Во петок, 30ти јули 2021 година, ќе се одржи инфо едукативен ден во Маврово. Инфо денот ќе се одржи во салата на ЈП Национален Парк-Маврово со почеток во 11.00 часот. Ги покануваме сите заинтересирани странки да присуствуваат на овој инфо ден и да се информираат за можностите за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 односно мерката 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 29.07.2021Преку мерката Млад земјоделец младите и невработени лица до 40 години ќе можат да си отворат сопствен бизнис во сектор земјоделство


Младите кои имаат до 40 години а се занимаваат со земјоделство или имаат бизнис идеа во секторот земјоделство, од денеска до 29 август 2021 година, ќе можат да аплицираат за добивање на финансиска поддршка преку мерката 112 „ Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“, или во јавноста попозната како Млад земјоделец. Корисници на оваа подддршка може да бидат сите кои имаат до 40 годиншна возраст, регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за вршење на земјоделска дејност и законот за пензиско и инвалидско осигурување.


[повеќе]

ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за користење на средства по мерка 7 “ Диверзификација на фарми и развој на бизниси” од ИПАРД Програмата 2014-2020 - 29.07.2021
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 27 јули 2021 година објавувa

ИЗМЕНА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021

за доставување на барања за користење на средства по мерка 7 “ Диверзификација на фарми и развој на бизниси” од
ИПАРД Програмата 2014-2020
(Службен весник на Република Северна Македонија бр. 154/2021)

македонска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 29.07.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 28.07.2021Со средства од Програмата за рурален развој се реализираат проекти кои се од огромно значење за охридскиот регион


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на Охрид, Константин Ѓоргиевски ,денеска направија увид на дел од проектите што општината ги реализираше со средства од Програмата за рурален развој.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 26.07.2021Бизнисмените од Кочани и Берово со голем интерес за аплицирање за мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“, в среда караванот се сели во Охрид и Вевчани


Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со петставници од Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, денеска во Кочани и Берово ги оддржаа првите ИПАРД инфо денови.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 24.07.2021Од понеделник почнуваат ИПАРД инфо деновите посветени на мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“


Претставници од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и од Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ, во наредниот период во поголем број на населени места ќе оддржат ИПАРД инфо денови.


[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС - 24.07.2021


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 110/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС

за вработување на 10 извршители на определено време


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

Вести и Архива

Menu