Интервју со Билјана Вуковиќ, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 21.08.2015





–ГОСПОЃО ВУКОВИЌ, СЕУШТЕ СМЕ ВО ЕКОТ НА ГОДИШНИТЕ ОДМОРИ, А КАЈ ВАС, ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКАА БЕЛЕЖИМЕ НИЗА АКТИВНОСТИ МЕЃУ КОИ НОВИОТ ОГЛАС ЗА ИПАРД СРЕДСТВА, ПОДДРШКАТА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И ТН..

-Активностите во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, не се стопирани поради летните одмори, планираната динамика за објавување јавни повици или за обработка на податоците на веќе објавените повици ја задржавме, едновремено го реализраме и проектот отворени денови на Агенцијата и блиски средби со македонските фармери на терен.
[повеќе]

Доделени времени решенија на градоначалниците за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 19.08.2015




На ден 17.08.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој в.д. директорката Билјана Вуковиќ додели времени решенија на градоначалниците, за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. На јавниот повик број 04/2015 за доставување на барања за користење на средства од оваа програма, кој беше објавен на 04.05.2015 година со краен рок за доставување на барањата 15.06.2015 година, беа поднесени 208 барања за финансиска поддршка од кои одобрени се вкупно 180 во вкупна вредност од две милијарди и 55 милиони денари.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Отворени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 06.08.2015




Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 13.08-13.09.2015 година ќе одржат отворени денови. [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 01.08.2015






Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата - 01.08.2015




Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 01 август 2015 година објавува Јавен повик бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 август започнува аплицирање за набавен добиток, пчелни матици и подигнат нов овошен и лозов насад (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) - 28.07.2015




Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.08.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за исплата на средства за набавен добиток, пчелни матици и подигнати нови лозови, овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период 01.01.2015 до 30.09.2015 година, мерка 121 (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Одржана работилница за “Научени лекции и искуствa” наменета за градоначалниците во рамките на Твининг лајт проектот за Инвестиции во руралната инфраструктура (22.07.2015) - 23.07.2015




На 22.07.2015 година во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа работилница за “Научени лекции и искуствa” наменета за градоначалниците во рамките на Твининг лајт проектот за Инвестиции во руралната инфраструктура. Имено, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој од Словенија го спроведуваат Твининг лајт проектот за поддршка на ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација на мерката Инвестиции во руралната инфраструктура. Целта на Твининг лајт проектот е да го зајакне капацитетот на Агенцијата согласно европските и националните барања за спроведување на оваа мерка и да ги подготви сите документи неопходни за добивање на акредитација за користење на средствата.
[повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 22.07.2015



ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 02/2015 за доставување на барања за
користење на средства од петтата компонента на Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
(ИПАРД Програмата 2007-2013)

Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека кон крајот на месец јули 2015 годинa ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2007-2013 година )


македонска верзија и албанска верзија


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


[повеќе]

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија - 08.07.2015




На ден 08.07.2015 година во просториите на Агенцијата на Република Словенија за земјоделски пазари и рурален развој во Љубљана, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Бенедикт Јеранко потпишаа Меморандум за соработка во насока на унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на европските фондови за рурален развој.
[повеќе]

Одржана прес-конференција во врска со ново спроведениот проект за поднесување на е-Барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој - 01.07.2015




На ден 01.07.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, директорката г-ѓа Билјана Вуковиќ одржа прес-конференција во врска со објавениот Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустриски култури преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu