ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 24.10.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година - 11.10.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Во тек е потпишување на договори за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој (23.09.2014) - 23.09.2014Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во тек е склучување на договори за кофинансирање на инвестиции во земјоделска механизација со земјоделците кои ги исполнија критериумите од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства- трактори и приклучна механизација како и инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи. [повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 12.09.2014ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 02/2014 за доставување на барања за
користење на средства од петтата компонента на Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
(ИПАРД Програмата 2007-2013)

Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека во текот на месец октомври 2014 година ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2007-2013 година).

македонска верзија и албанска верзија


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ - 13.06.2014
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги потсетува млекопроизводителите дека до 15 јуни можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо, овчо и козјо млеко во регистрирани млекарници во период од 1 јануари до 30 април 2014 година.
Висината на финансиската поддршка е 3,5 денари по литар.
Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
[повеќе]

Претставници од АФПЗРР го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција - 19.05.2014Од 12 до 16 мај 2014 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се одржаа работни средби со претставници од Агенцијата за земјоделство и рурален развој на Албанија (ARDA).
Работните средби се дел од подготвителните активности на Албанската платежна агенција во процесот на акредитација на ИПАРД Програмата и пренесување на правото за користење на средства од истата од страна на Европската комисија. [повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА - 16.05.2014Се известуваат земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за субвенции за 2014 година завршува на 31 мај 2014 година.
За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани земјоделци кои сеуште не поднеле барање, веднаш да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што имаат регистрирано земјоделско стопанство за да поднесат барање во пропишаниот рок. [повеќе]

Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 15.05.2014


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Санте Марковска од Ресен исплатени се 236.427,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по осмиот Јавен повик (01/2013).
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.(10.05.2014) - 10.05.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.(10.05.2014) - 10.05.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu