ИЗВЕСТУВАЊЕ: Продолжуваат отворените денови на АФПЗРР - 23.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 24-26.03.2015 година, сите со почеток во 11:00 часот, освен Кавадарци со почеток во 14:00 часот. На 24.03 отворените денови ќе се реализираат во просториите на општина Велес, на 25.03 во просториите на општините Неготино и Кавадарци, на 26.03 во просториите на општина Валандово.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 21.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 21 март 2015 година објавува Јавен повик бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година (20.03.2015) - 20.03.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Отворените денови на АФПЗРР продолжуваат во Ресен, Кичево, Штип и Кратово - 16.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 17-20.03.2015 година со почеток во 11:00 часот. На 17.03 отворени денови ќе се реализираат во просториите на општина Ресен, на 18.03 во Кичево –Сала на совет, на 19.03 во Штип-регионалната канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој при Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, на 20.03 во просториите на општина Кратово.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со отворени денови - 10.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 11-13.03.2015 година и тоа почнувајќи утре на 11.03 во 09:30 часот во Пробиштип- Дом на културата и 13:00 часот во Виница-Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, на 12.03 во 12:00 часот во просториите на општина Дојран и на 13.03 во 12:00 часот во просториите на општина Охрид.
[повеќе]

Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 04.03.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ- Отворени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 03.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 04.03-06.03.2015 година со почеток во 11:00 часот ќе одржи отворени денови, почнувајќи утре (04.03) во Демир Хисар- СОУ Крсте Петков Мисирков и Струга-Дом на култура, четврток (05.03) во општина Свети Николе и регионалниот центар на АФПЗРР во Кочани, петок (06.03) во регионалниот центар на АФПЗРР во Струмица и во просториите на општина Гевгелија.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година (28.02.2015) - 28.02.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 24.02.2015ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 01/2015 за доставување на барања за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2015 година


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани правни и физички лица дека во сабота 28 февруари 2015 година ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.

[повеќе]

Исплатени уште дванаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 24.02.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, дванаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој. [повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu