Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 23.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 23.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште еден корисник кој потпиша Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), доби средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Реализирани првите исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 20.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатени уште седумнаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 18.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, седумнаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година (18.04.2015) - 18.04.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 02/2015 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА - 18.04.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 121.4 Набавка на опрема за систем капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури и бунари за наводнување дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.04.2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 16.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, единаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2015 година (14.04.2015) - 14.04.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА - 09.04.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека во тек е поднесување на барања за директни плаќања за мерките по површина земјоделско земјиште и мерките по грло добиток како и за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од 01.10 до 31.12.2014 година.
[повеќе]

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 01.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, нови двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu