Известување за млекопроизводителите - 13.05.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека во тек e поднесување на барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од 1 јануари до 30 април 2015 година.
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 11.05.2015По успешната реализација на одобрената инвестиција, уште еден корисник кој потпиша Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), доби средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 11.05.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, шест корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година (04.05.2015) - 04.05.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 04/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Изменување на Јавниот повик бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 29.04.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 122.1 Одржливо стопанисување со шумите дека рокот за нивно доставување се продолжува до 31.05.2014 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Изменување на Јавниот повик бр.03/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 29.04.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 131 Eкономско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност дека поради подготовка на измени и дополнувања на Законот за земјоделски задруги (Службен весник на Република Македонија бр. 23/2013 и 51/2015) во делот на разгледување на можноста за остварување на правото на финансиска поддршка за набавка на земјоделска механизација како и делот за проширување на мерките за финансиска поддршка за воведување на унифициран начин на земјоделско производство од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се врши измена на Јавниот Повик 03/2015.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 23.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 23.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште еден корисник кој потпиша Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), доби средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Реализирани првите исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 20.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатени уште седумнаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 18.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, седумнаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu