СООПШТЕНИЕ - 01.09.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица дека рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година завршува на 15 септември 2016 година.македонска верзија


[повеќе]ЈAВЕН ПОВИК бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016
- 20.08.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот Јавен повик бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 .


македонска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 27.07.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува оризопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за призведена и продадена оризова арпа е во тек и ќе трае до 31 август 2016 година.македонска верзија


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 15.06.2016Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од јануари до април 2016 година е до 15 јуни, како и од 25 јуни до 30 јуни 2016 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.

Исто така, до 15 јуни, како и од 25 јуни до 30 јуни 2016 година завршува рокот за поднесување на барања за директни плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од јануари до април 2016 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена неслика во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да поднине во Агенцијата или да се превземе од веб страната: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2016“, „Обрасци“.

Воедно, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува барателите дека рокот за поднесување на барање за мерките по површина и грло добиток завршува на 30 јуни 2016 година.македонска верзија


[повеќе]

На ден 03.06.2016 година Премиерот на Република Македонија г-дин Емил Димитриев ја посети Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој - 03.06.2016
На ден 03.06.2016 година Премиерот на Република Македонија г-дин Емил Димитриев ја посети Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој каде оствари средба со Директорката г-ѓа Билјана Вуковиќ на која се дискутираше за идните планови и активности на Агенцијата.
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 09.05.2016


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2015 година завршува на 15 мај 2016 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.


Исто така, на 15 мај 2016 година завршува рокот за поднесување на барања за директни плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од октомври до декември 2015 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари за купена и внесена неслика во одгледувалиште на кокошки несилки за производство на јајца. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да поднине во Агенцијата или да се превземе од веб страната: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2016“, „Образци“.македонска верзија


[повеќе]

Известување за поднесување на барања за финансиска поддршка во земјоделството. - 19.04.2016
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите земјоделски стопанства дека поднесувањето на барањата за финансиска поддршка во земјоделството е во тек и ќе трае до 30 јуни.

[повеќе]

Одржан прв состанок на Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020 - 11.04.2016
Скопје, 07 април 2016 г. – Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020“ го одржа првиот состанок во просториите на Агенцијата.
[повеќе]

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АФПЗРР И А.Д ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 07.04.2016
На ден 06.04.2016 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г-ѓа Билјана Вуковиќ и директорот на АД Водостопанство на Република Македонија г-дин Ромео Тренов потпишаа меморандум за соработка преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој во насока на регулирање на правата и обврските на двете институции во однос на постапките за реализација на инвестициите предвидени во Мерката 124- Инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството.
[повеќе]

ОГЛАС - 30.03.2016


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ОГЛАС за ангажирање на 13 (тринаесет) лица на ден 30.03.2016 година.


оглас

[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu