СООПШТЕНИЕ - 27.01.2022
Дополнителен рок за аплицирање за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделсвото и руралниот развој ги информира сите земјоделци дека за 15 дена се продолжува рокот за поднесување на апликации за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површинска вода. Новиот краен рок за алицирање е 11.02.2022 година (петок). Новиот рок е на барање на заинтересираните апликанти. Агенцијата им излезе во пресрет со нов рок, се со цел да можат да ги приберат сите потребни пропратни документи кои се бараат на овој Јавен Повик.


[повеќе]

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК бр. 10/2021 - 27.01.2022ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК бр. 10/2021

за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во руралниот развој за 2021 година


македонска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 20.01.2022


Северна Македонија ќе продолжи да биде лидер во искористеност на ИПАРД, тоа е влог во развој на земјоделството и економијата


Максималната искористеност на ИПАРД Програмите, ќе биде нашиот приоритет во следните две и пол години, посочи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, при денешната посета на компанијата„Вардарец“ во валандовско Удово, која што е еден од успешните кориснице намерките од ИПАРД 2.

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛAС - 18.01.2022


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 110/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС

за вработување на 9 извршители на определено време


македонска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК број 01/2022 - 14.01.2022


Согласно член 13 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/2007, 05/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ПОВИК број 01/2022

за ангажирање на стручни лица за утврдување на пазарни цени за понуди од ИПАРД Програмата


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.12.2021
Исплатени близу 22 милиони денари за плати за овчарите


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 41 субјект исплати близу 22 милиони денари за плата за овчарите. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека право на користење на оваа финансиска поддршка имаат сите регистрирани земјоделски стопанства кои се стекнале со право за добивање на ваква поддршка.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 29.12.2021
Ја завршуваме годината со вкупно 203,5 милиони евра, инвестирани директно во земјоделскиот сектор


Заменик - министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски, денеска одржаа работен состанок со новинарите од медиумите кои активно го следат земјоделскиот сектор. На состанокот беа презентирани остварените резултати за 2021 година.


[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 746/2021 - 29.12.2021


Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 746/2021

за вработување на 6 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 29.12.2021
Отворен нов Јавен повик за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води


Од денеска до 27 јануари 2022 година земјоделците ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка од Прогарамата за рурален развој преку мерката 121.4 „Набавка на систем капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, информира дека за добивање на оваа поддршка може да аплицираат сите земјоделци кои се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 29.12.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 167/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

Вести и Архива

Menu