СООПШТЕНИЕ - 13.12.2018


Бабовски : Почна аплицирањето за добивање на финансиска поддршка за рибарство и аквакултура


Од денеска до 27- ми декември, сите субјекти кои произвеле или продале риба од сопствено производство на пазарите, ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка по Програмата за финансиска поддршка во рибарство и аквакултура. Срествата по оваа програма може да ги добијат сите субјекти кои набавиле порибителен материјал за насадување на рибниците во периодот од 1- ви февруари до 30- ти септември годинава или пак произведената риба во рибниците ја продале во период од 1- ви ноември 2017- та година до 31- ви октомври годинава.


[повеќе]

ЈАВЕНПОВИК бр.2/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2018 година - 13.12.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕНПОВИК бр.2/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2018 година .


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.12.2018


Од денеска до 25- ти декември аплицирање за субвенции за ориз и оризова арпа


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува производителите на ориз, дека започна поднесувањето на барања за финансиска поддршка за произведена и предадена оризова арпа во регистрирани откупувачи.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 07.12.2018


Преку проекти од програмата за Рурален развој парите од даноците повторно ги враќаме кај граѓаните


Управата за Јавни приходи и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот равој, денеска потпишаа Меморандум за соработка со цел за брза размена на податоци помеѓу двете финансиски институции.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.12.2018


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, денеска оствари средба со амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија, г- динот Вилием Ваутер Пломп. Амбасадорот Пломп, се интересираше за текот и начинот на спроведување на Националните и ИПАРД програмите. А ги слушна и искуствата што дел од вработените ги стекнале преку „ТАЕКС“ проектот што го финансираше Кралството Холандија.

[повеќе]

Објавен нов Јавен повик за ИПАРД 2 програмата, поддршка за инвестиции во преработувачки капацитети - 30.11.2018


Денеска се објави новиот јавен повик за мерката „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“, од европската ИПАРД 2 програма.
Со овој јавен повик им се овозможува на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отворање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50 отсто од инвестицијата ќе им биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка. Притоа, 75 отсто од средствата кои ќе бидат кофинансирани ќе бидат обезбедени од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на европската унија ИПАРД 2014-2020, а 25 отсто од средствата ќе бидат кофинансирани од Буџетот на Република Македонија.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 - 30.11.2018


Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските Заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според компонента V (ИПАРД) од инструментот за претпристапна помош (“Сл. весник на РМ“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 (“Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 (“Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016)

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

на 30 ноември 2018 година објавувa

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018

за доставување на барања за користење на средства од

ИПАРД Програмата 2014-2020

македонска верзија кратка | албанска верзија кратка

[повеќе]

Бабовски: Државна помош за плата за овчарите, аплицирањето почнува денеска - 29.11.2018


Сите фармери кои одгледуваат овци, кози, или говеда од денеска може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка за плата на овчарите. Финансиска поддршка во висина од 100% од просечна месечна нето плата во дејноста за период од 01.11.2017 до 31.10.2018 година, ќе добијат фармерите кои стоката ја напасуваат или чуваат на надморска височина од над 700 метри, односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска височина поголема од 700 метри. Државна поддршка од 60 отсто од просечната плата во дејноста, како трошок за чување или напасување на добиток ( овци, кози, или говеда) ќе добијат сточарите на кои одгледувалиштата им се наоѓаат во населени места со надморска височина под 700 метри.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 29.11.2018


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015, 39/2016 и 164/2018), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година .


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

Ја подобруваме бизнис климата во агро - секторот - 29.11.2018


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, заедно со директорите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, и на Државниот инспекторат за земјоделство Благој Индов, на покана на претседателот на Регионалната стопанска комора од Кавадарци, Никола Наумов, оддржаа работен состанок со бизнис заедницата од тиквешијата. На состанокот, присуствуваа претставници од винариите, откупните центри и земјоделските стопанства.

[повеќе]

Вести и Архива

Menu