ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 24.11.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Претставници од Турската Платежна Агенција во посета на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој - 18.11.2015
Во периодот од 09-10.11.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се одржаа работни средби со претставници од Агенцијата за земјоделство и рурален развој на Република Турција (ARDSI) во насока на унапредување на заедничката соработка и пренесување на искуството на двете агенции во делот на спроведување на ИПАРД Програмата.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2015 година (11.11.2015) - 11.11.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Потпишани првите договори за одобрување на средства за инвестиции за набавка на земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури - 09.11.2015
На ден 06.11.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се склучија првите договори за финансиска поддршка од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, подмерка 121.5 Инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури.
[повеќе]

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 03.11.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, седумдесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 03.11.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 22.10.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 19.10.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, шестнаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 14.10.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Исплатени уште четворица корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 09.10.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште четворица корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu