ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 10.02.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.


македонска верзија и албанска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 03.02.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА Е-БАРАЊЕ - 27.01.2016


Поради реакции од потенцијални баратели на средства во врска со функционирањето на системот за поднесување на електронско барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година напоменуваме дека сите заинтересирани субјекти може да поднесат електронско барање на следната веб адреса која непречено функционира од самиот почеток на воведувањето на системот за поднесување на електронски барања: https://e-baranje.ipardpa.gov.mk


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 27.01.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 21.01.2016


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

БИЛЈАНА ВУКОВИЌ: Субвенциите го модернизираат македонското земјоделство (ИНТЕРЈВУ) - 16.01.2016
Агенцијата ги имплементира земјоделските субвенции од 2008 година, а со ИПАРД-програмата работиме од 2009 година. Таму каде што се најголемите пари, а тоа е Програмата за финансиска поддршка на земјоделството, односно субвенциите, каде што во последните години се издвојуваат над 100 милиони евра секоја година и тој износ се зголемува – вели Вуковиќ.
[повеќе]

Исплатени тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 25.12.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, тројца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 23.12.2015По успешната реализација на одобрената инвестиција, педесет и шест корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 23.12.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 24.11.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu