Одржана прес-конференција во врска со ново спроведениот проект за поднесување на е-Барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој - 01.07.2015
На ден 01.07.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, директорката г-ѓа Билјана Вуковиќ одржа прес-конференција во врска со објавениот Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустриски култури преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 01.07.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Одржана првата работилница за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата за 2014-2020 (29.06.2015) - 29.06.2015
На ден 29.06.2015 година во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје се одржа првата работилница од предвидените 4 настани низ Македонија за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата 2014-2020. Овие работилници се реализираат во рамките на Твининг лајт проектот за поддршка на ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација на мерката „Инвестиции во руралната инфраструктура” кој го спроведуваат Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој од Република Словенија.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 јули започнува аплицирање за финансиска поддршка за Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства - 25.06.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.07.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка по мерката 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција - 18.06.2015
На ден 11.06.2015 година во просториите на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот развој на Република Турција во Анкара, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Али Реџеп Назли склучија Меморандум за соработка во процесот за пристапување кон Европската Унија. Меморандумот за соработка е со цел унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на претпристапните фондови за рурален развој од ЕУ како и остварување на поуспешна интеграција во ЕУ.
[повеќе]

Известување за спроведување на проектот за поднесување на е-Барање - 11.06.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јуни 2015 година ќе започне со спроведување на проектот за поднесување на е-Барање (електронско барање) за финансиска поддршка по мерките од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. За таа цел Агенцијата ги известува сите странки кои во иднина планираат да достават Барање за финансиска поддршка по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој навремено и целосно да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во Единствениот Регистар на Земјоделски Стопанства. Ажурирањето на податоците може да се изврши во Подрачните Единици на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство каде е регистрирано земјоделското стопанство.
[повеќе]

Исплатени четворица корисници на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 11.06.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, четворица корисници кои потпиша Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Исплатени уште тројца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 11.06.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште тројца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Започна склучување на договори за помош на млади земјоделци (03.06.2015) - 03.06.2015
Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во тек е склучување на договори за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност во рамките на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Известување за поднесување на барања за субвенции за 2015 година (03.06.2016) - 03.06.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за директни плаќања за мерките по површина земјоделско земјиште и мерките по грло добиток е продолжен до 30 јуни 2015 година.
[повеќе]

Вести и Архива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu