СООПШТЕНИЕ - 15.04.2021Оризопроизводителите ќе може да набавуваат комбајни, средствата се обезбедени преку програмата за рурален развој

Од денеска па се до 15 – ти мај, сите земјоделци кои имаат минимум 1 хектар со ориз, ќе можат да аплицираат за набавка на комбајни со сецкалица. Новата мерка наменета за оризопроизводителите во Кочани ја претставија директорите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и директорот на водостопанство подружница „Брегалница“ Дени Митров. Средствата за поддршка на оваа мерка се обезбедени од програмата за рурален развој а право на аплицирање имаат сите земјоделски стопанства кои се впишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства а се индивидуални земјоделци кои се носители на земјоделско стопанство или пак се носители на земјоделско стопанство а со земјоделство се занимаваат како дополнителна дејност.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 15.04.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година .


македонска верзија

[
повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.04.2021Граѓаните на Демир Капија добија нов современ Дом на културата, парите се обезбедени преку програмата за рурален развој

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на општина Демир Капија, Лазар Петров, денеска направија увид во капиталните проекти кои општината ги реализираше со средства од Програмата за рурален развој. Станува збор за три проекти со вкупна вредност од над 21 милион денари. Дел односно, над 12 милиони денари се инвестирани за реконструкција на Домот на културата „Мирка Гинова“. Градот доби целосно нов современ објект кои овозможува квалитетни услови за работа на културните работници а граѓаните добија мултифункционален објект со најсовремена опрема.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.04.2021Од денеска почнува аплицирањето за земјоделски субвенции за 2021 година

Од денеска почнува аплицирањето за добивање на финансиска поддршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барања е 31- ви мај 2021 година. Сите заинтересирани, апликациите можат да ги поднесат електронски со пристапување на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно на www.ipardpa.gov.mk во делот е- барање.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 26.03.2021Развиени општини значат силна економија, Делчево со новиот пазар добива капитален проект кој е стимул за локалниот економски развој

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев заедно со градоначалникот на Општина Делчево Горан Трајковски, заменикот-претседател за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски го означија почетокот на изградба на современиот градски пазар.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.03.2021Со средства од Програмата за рурален развој ја подобруваме патната инфраструктура во неколку села во општина Валандово

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и градоначалникот на општина Валандово,Перо Костадинов, денеска направија увид на реализираниот проект во селото Удово. Станува збор за изградба на дел од локален пат и негово поврзување со селата Удово и Градец. Освен овој проект во овој дел од државата се реализираат уште два други проекти кои се од огромно значење за локалното население. Директорот на АФПЗРР, Бачовски истакна дека Валандово, доби неповратен грант од 30,8 милиони денари без ДДВ, за реализација на трите проекти, општината треба да го плати само Данокот на додадена вредност.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.03.2021На располагање нови средства за сточарите кои набавиле пчелини матици и чистокрвни свињи во тек на минатата година

Сите сточари кои во период од 01- ви октоври до 31- ви декември 2020 година, набвиле педигрирани, хибридни чистокрвни свињи или пчелини матици од одобрени одгледувалишта, ќе може да поднесат барање за добивање на финансиска поддршка преку Мерката „121 Инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за Рурален развој. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, информира дека право на аплицирање за добивање на оваа финансиска поддршка, имаат сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, (ЕРЗС) во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 13.03.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година .


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.03.2021Бачовски: Исплатени 512,5 милиони денари субвенции за повеќе мерки


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска на сметките на 23.524 субјекти исплати над 512,5 милиони денари на име субвенции.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на следните мерки :

[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Почна аплицирањето за произведени еднодневни бројлерски пилиња и одгледани и заклани бројлери во регистриран кланичен капацитет - 04.03.2021
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира живинарите дека од денес па се до 15 март 2021 година може да се поднесува електронско барање за мерките 2.14 Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети, барање се подесува и за мерката 2.15 Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети, како и за 2.16 Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година.

[повеќе]

Вести и Архива

Menu