СООПШТЕНИЕ - 17.06.2021


Врз основа на член 48, став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 14/2020) и согласно член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведувањето на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/2015 и 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 303/2020), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавуваИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2021

за унапредување на 16 административни државни службеници
во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 16.06.2021


Бачовски: На располагање нови средства за поддршка и развој на рибарството и аквакултурата во земјава


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски денеска го посети рибникот „ДООЕЛ Рила“ од селото Лаки, во близина на Виница. Овој рибник успешно ги користи мерките кои што се нудат преку Програмата за рибарство и аквакултура.[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2021за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2021 година - 16.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот


.


македонска верзија

албанска верзија [повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 11.06.2021


Инвестицијата во младите е инвестиција во иднината на државата и регионите каде што вршат земјоделска дејност


Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски денеска беше во посета на успешно реализиран и поддржан проект преку програмата за рурален развој. Станува збор за младиот земјоделец Благојче Ристовски од Прилеп, кој со средствата кои се доделуваат преку мерката „112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност.“ Директорот Бачовски посочи дека е горд што младите луѓе ги користат мерките за реализација на своите идеи.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 09.06.2021


Исплатени субвенциите за индивудуални земјоделци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 2.332 субјекти исплати околу 51 милиони денари за мерката „Дополнителна помош од 20% на носител на земјоделски стопанства кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 04.06.2021


Сточарите да аплицираат за набавка на педигриран добиток и субвенционирана плата за овчарите

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, денеска ја посетеија фармата „Агро Емини ДООЕЛ“ во селото Доленци, битолско која има успешно реализиран проект преку програмата за рурален развој. Станува забор за набавка на 275 педигрирани овци од расата асаф. Вкупната инвестија е 5,5 милиони денари од кои 4,1 милион денари се грант од Мерката 121,1 од Програмата за рурален развој.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 04.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година .


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 04.06.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.


македонска верзија
албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 28.05.2021


Исплатени субвенциите за произведен и предаден тутун

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурланиот развој на сметките на 28.168 субјекти, исплати близу 1,7 милјарди денари за произведен и предаден тутун од реколта 2020 година. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека станува збор за исплата на сите производители кои правно законски ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка по оваа мерка.

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.05.2021


На барање на земјоделците рокот за аплицирање за субвенции продолжен до крајот на јуни

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите земјоделци дека рокот за поднесување на барања за добивање на финансиска поддршка во земјоделството по Програма 2021 година, наместо до крај на мај се продолжува до крај на јуни.

[повеќе]

Вести и Архива

Menu