СООПШТЕНИЕ - 25.03.2020


Нов дополнителен рок од 15 дена за поднесување на барања за „Мерка 1 Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заради новонастанатата состојба со вирусот „ковид 19 “ ги информира сите фармери и претпријатија од агро – секторот дека за 15 дена го продолжува рокот за поднесување на апликации за користење на средства од ИПАРД 2 Мерка 1 „Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.03.2020

ОДЛУКА
за продолжување на рокот на Јавен повик 01/2020 за доставување на барање за
користење за на средства од ИПАРД програмата 2014-2020
Одлука - македонска верзија

Одлука - албанска верзија
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 17.03.2020Исплатени субвенциите за произведено и предадено млеко

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 5.698 лица исплати 98.042.614,00 денари за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 13.03.2020Исплатени субвенциите за одгледани женски маторици и за заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 12.03.2020АФПЗРР го намалува бројот на директни средби со странки, комуникацијата со странките ќе се одвива по електронски пат

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија, донесе одлука да ги сведе директените контакти со странки на минимум се со цел превенција и елиминирање на можноста од ширење на КОВИД 19.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 12.03.2020Заради почитување на препораките на Владата откажани се ИПАРД инфо денови во наредните 14 дена[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 10.03.2020Исплатени субвенциите за пчеларите

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 3.820 лица исплати 164.965,600,00 денари за фармерите кои одгледуваат и имаат презимени пчели.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 09.03.2020Утре завршува рокот за мерката за финансиска поддршка од 20.000 евра за млади земјоделци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги потсетува сите лица од 18 до 40 години кои сакаат да поднесат барање за добивање на финансиска поддршка преку мерката 113 „Поддршка за поттикнување на земјоделското производство“ истото може да го сторат најдоцна до утре 10 – ти март, до крај на работниот ден или документите да ги испратат по препорачана пошта.
Оваа година финансиската поддршка е зголемена од 10.000 на 20.000 евра. Неповратната финансиска поддршка, младите луѓе ќе можат да ја искористат за зголемување на одржливоста на земјоделската дејност на нивните семејни земјоделски стопанства. Сите млади земјоделци што ќе конкурираат и ќе ги исполнат пропишаните услови, ќе добијат неповратна финансиска поддршка до 20.000 евра.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 06.03.2020Исплатени субвенциите за заклани несилки во регистриран кланичен капацитет

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 26 баратели исплати 82.832,825,00 денари за амортизирани несилки заклани во кланичен капацитет.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 05.03.2020Исплатени субвенциите за фармерите кои имаат обележани грла кози

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 1.972 лица исплати 61 милион денари за фармерите кои одгледуваат кози. Станува збор за мерката „Директни плаќања за обележани грла кози“ а корисници на финансиска поддршка по оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои поседуваат намалку 10 грла кози од сите категори.


[повеќе]

Вести и Архива

Menu