ЈАВЕН ПОВИК - 13.11.2008 во 15:14


ЈАВЕН ПОВИК


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите потенцијални корисници дека објавува Јавен повик за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година за мерка 6.

Јавен повик
Барање за исплата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu