ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.03.2010 во 09:59

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 18.02.2010 – 12.03.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација по подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гостивар
Куманово
Струмица
Валандово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu