ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 20.09.2010 во 12:07Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 123/2010

за вработување на 1 државен службеник во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следнoтo работнo местo:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 123/2010 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu