ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2010 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година - 30.09.2010 во 09:28
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 30 септември 2010 година објавува Јавен повик бр. 01/2010 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu