ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 10.03.2011 во 10:33

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 17.02.2011 – 04.03.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за површина под лозови насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кавадарци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu