ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 03.05.2011 во 15:42

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 01.04.2011 – 21.04.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Дебар
Демир Хисар
Гостивар
Кичево
Кочани
Кратово
Крушево
Куманово
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Тетово
Велес


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu