ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.05.2011 во 14:20

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 05.05.2011 – 17.05.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за растително производство по мерка Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. со сертифициран семенски материјал по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Кичево
Куманово
Пробиштип


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu