Распоред на ИПАРД инфо денови за јавен повик 02/2011 - 15.07.2011 во 15:22

Врз основа на претходната најава за објавување на Јавен повик 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013) Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2011 година, во периодот од 18-29 Јули организира инфо денови со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu