ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 28.07.2011 во 13:29

По успешната реализација на инвестиција во обновување на постоечки овошни насади, средства од ЕУ фондовите наменети за рурален развој се исплатени на корисникот ИЗ Пеце Нечовски од Ресен.
На корисникот му се исплатени вкупно 171.333,50 денари, од кои 128.500,00 денари се средства од буџетот на ЕУ, а 42.833,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu