ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 01.08.2011 во 14:16

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.06.2011 – 27.07.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Берово 1
Битола
Битола 1
Чаир
Дебар
Делчево
Делчево 1
Демир Хисар
Демир Хисар 1
Гази Баба
Гази Баба 2
Гевгелија
Гостивар
Карпош
Кавадарци
Кичево
Кочани
Кочани 1
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Куманово 1
Охрид
Охрид 1
Прилеп
Прилеп 1
Пробиштип
Радовиш
Радовиш 1
Ресен
Штип
Штип 1
Струга
Струмица
Струмица 1
Свети Николе
Свети Николе 1
Тетово
Велес
Велес 1
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu