ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 05.08.2011 во 12:11Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со исплата на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.
По успешната реализација на инвестиција во обновување на постоечки овошни насади, средства од ЕУ фондовите наменети за рурален развој се исплатени на корисникот Виолета Прцуловска од Ресен.
На корисникот му се исплатени вкупно 171.333,50денари, од кои 128.500,00 денари се средства од буџетот на ЕУ, а 42.833,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu