ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 19.12.2008 во 11:56


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 17.12 – 18.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за произведено и продадено млеко во регистририани објекти за преработка на млеко по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово 1
Берово 2
Гевгелија 1
Гевгелија 2
Гевгелија 3
Битола 1
Битола 2
Битола 3
Делчево 1
Делчево 2
Делчево 3
Гази Баба 1
Гази Баба 2
Кичево 1
Кичево 2
Кичево 3
Кисела Вода 1
Кисела Вода 2
Кочани 1
Кочани 2
Кочани 3
Кратово 1
Кратово 2
Пробиштип 1
Пробиштип 2
Штип 1
Штип 2
Штип 3
Струмица 1
Струмица 2
Струмица 3
Струмица 4
Струмица 5
Свети Николе 1
Свети Николе 2
Свети Николе 3
Чаир
Гостивар
Крива Паланка 1
Крива Паланка 2
Крушево
Куманово
Струга 1
Струга 2
Тетово 1
Тетово 2
Тетово 3
Велес 1
Велес 2
Велес 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu