ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА ПО ТРЕТИОТ ЈАВЕН ПОВИК 01/2011 - 26.12.2011 во 15:23По успешна реализација на инвестиција во обновување на постоечки овошни насади, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 184.500,00 денари на корисникот Виолета Герасовска од Ресен, која потпиша договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по Јавен повик 01/2011.
Од вкупно исплатените средства, 138.375,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 46.125,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu