ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.02.2012 во 15:54

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 14.02.2012 година исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за подигање нови лозови насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Неготино
Радовиш
Штип
Велес
Виница


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu