ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 23.03.2012 во 14:19

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството од 14.02.2012 – 16.03.2012 година исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за сточарство по мерка Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите категории по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Чаир
Дебар
Гази Баба
Кисела Вода
Крива Паланка
Куманово
Мак. Брод
Неготино
Радовиш
Штип
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu