ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2012 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 31.03.2012 во 09:23


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 31 март 2012 година објавува Јавен повик бр. 01/2012 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu