ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 13.07.2012 во 12:23

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2012 до 25.06.2012 и од 28.06.2012 до 29.06.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Чаир
Гази Баба
Гостивар
Карпош
Кавадарци
Кичево
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Неготино
Прилеп
Ресен
Струмица
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu