ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ХРВАТСКАТА ПЛАТЕЖНА АГЕНЦИЈА - 13.07.2012 во 14:24Денес, на ден 13.07.2012 во централната канцеларија на Платежната Агенција во Загреб, Р. Хрватска, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој склучи Спогодба за соработка со хрватската Агенција за плаќања во земјоделството, рибарството и руралниот развој. Спогодбата која беше потпишана од страна на Директорите на двете Платежни Агенции, г-дин Тони Димовски, Директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и г-дин Анте Пезо, Директор на Агенцијата за плаќања во земјоделството, рибарството и руралниот развој претставува продолжување на соработката која беше воспоставена минатата година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu