ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 20.07.2012 во 10:42


По успешна реализација на одобрената инвестиција уште еден корисник доби средства од ЕУ фондовите наменети за рурален развој.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 277.749,00 денари на корисникот Аце Заеков од Градско за изградба и обновување на постоечки пластеници (со исклучок на тунелски фолии).

Од вкупно исплатените средства, 208.311,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 69.437,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu