ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 10.08.2012 во 10:09

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Дополнителни плаќања од 50 % за подмерките од мерка 2, подмерките 2.6, 2.9 и 2.19 органско овчарство и козарство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Мак. Брод
Неготино
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Свети Николе
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu