ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА - 16.10.2012 во 15:37


Склучени нови договори за користење на средства од
ИПАРД Програмата 2007-2013 [ПОВЕЌЕ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu