ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2012 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година - 01.11.2012 во 09:32
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот


ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2011

за доставување на барања за користење на средства од

Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година


македонска верзија и албанска верзија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu