Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011) - 12.11.2012 во 13:47
По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Митко Марковски од Ресен се исплатени 181.866,50 денари за обновување на постоечките овошни насади по петтиот Јавен повик (03/2011).

Од вкупно исплатените средства, 136.400,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 45.466,50 денари се средства од буџетот на РМ.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu