СOОПШТЕНИЕ за доставување на барања за користење на помош за транспорт на земјоделски производи - 27.11.2012 во 16:02СOОПШТЕНИЕ за доставување на барања за користење на помош за транспорт на земјоделски производи

СOОПШТЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu