Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по првиот Јавен повик (01/2009) - 21.12.2012 во 15:08


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Жито Малеш свињарска фарма АД од Берово се исплатени 4.590.365,00 денари за изградба/обновување на објектите за одгледување на маторици и свињи во тов по првиот Јавен повик (01/2009).
Од вкупно исплатените средства, 3.442.773,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 1.147.591,50 денари се средства од буџетот на РМ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu