ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: Оддржан семинар за откривање и спречување на измама и неправилности - 22.03.2013 во 15:45На 20.03.2013 во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој се оддржа семинар за откривање и спречување на измама и неправилности, организиран од страна на Генералниот директорат за земјоделство и Телото за спречување на измами на Европската комисија (European Anti-Fraud Office- OLAF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu