ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА: ИПАРД форум: „Нови измени во ИПАРД Програмата - подобри можности за користење на европските фондови“ - 29.03.2013 во 15:09Во тек е ИПАРД форумот „Нови измени во ИПАРД Програмата - подобри можности за користење на европските фондови“, кој има за цел запознавање на заинтересираните чинители во процесот со суштинските измени во ИПАРД Програмата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu