Потсетување за млекопроизводителите за крајниот рок за поднесување барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од октомври до декември 2012 - 26.04.2013 во 13:12Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги потсетува млекопроизводителите дека на 30 април 2013 истекува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од октомври до декември 2012 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu