ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 01.08.2013 во 12:06

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
> Во периодот од 01.06.2013- 10.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарство по мерка Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu