ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.12.2008 во 15:52


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.12 – 25.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2008 година по мерка Надомест за ангажирање на доверители при откуп на суров тутун.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu