ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 15.08.2013 во 11:53
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013-15.07.2013година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Крива Паланка
Куманово
Македонски Брод
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Свети Николе
Тетово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu