ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 15.08.2013 во 12:02
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013-15.07.2013година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гази Баба
Радовиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu