ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 27.09.2013 во 14:22


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој на ден 27.09.2013 објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –147/2013

за вработување на 3 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 147/2013 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu