ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 07.11.2013 во 09:30

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 03.09.2013 до 18.10.2013 година , Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарство по мерка Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Делчево
Гевгелија
Штип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu