ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.12.2008 во 15:28


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот 25.12 – 29.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година по мерка Финансиска поддршка за компензација на дел од трошоците за дизел гориво за растително производство во производната 2007/2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола 1
Битола 2
Демир Хисар
Гостивар
Кавадарци 1
Кавадарци 2
Крушево
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен 1
Ресен 2
Штип
Струга
Свети Николе
Тетово
Валандово
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu