ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2013 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година. - 31.12.2013 во 10:41

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007 и 5/2009), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот
ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2013
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година
македонска верзија и албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu