ИЗВЕСТУВАЊЕ - 16.01.2014 во 11:26
ИЗВЕСТУВАЊЕ

Пред почетокот на реализација на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој укажува за аспектите кои треба да бидат исполнети од страна на земјоделските стопанства за да можат да го остварат правото на директни плаќања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu