Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 07.05.2014 во 15:33
По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Александар Стојановски од Ресен исплатени се 241.509,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).


Од вкупно исплатените средства, 181.131,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 60.378,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu