ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 27.10.2014 во 09:26


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 27 октомври 2014 година објавува Јавен повик бр. 02/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu