Склучени договори за финансиска поддршка со земјоделските задруги - 04.11.2014 во 12:12



На ден 03.11.2014 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во присуство на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г-дин Тони Димовски и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство г-дин Михаил Цветков, се склучија договори за финансиска поддршка за мерката 131 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu