Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 01.04.2015 во 13:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu