Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 23.04.2015 во 15:38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu