Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 29.05.2015 во 13:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu