Започна склучување на договори за помош на млади земјоделци (03.06.2015) - 03.06.2015 во 16:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu