ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 август започнува аплицирање за набавен добиток, пчелни матици и подигнат нов овошен и лозов насад (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) - 28.07.2015 во 12:04

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.08.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за исплата на средства за набавен добиток, пчелни матици и подигнати нови лозови, овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период 01.01.2015 до 30.09.2015 година, мерка 121 (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu