ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата - 01.08.2015 во 08:59


Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 01 август 2015 година објавува Јавен повик бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu