Претставници од Турската Платежна Агенција во посета на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој - 18.11.2015 во 09:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu