ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА Е-БАРАЊЕ - 27.01.2016 во 16:40Поради реакции од потенцијални баратели на средства во врска со функционирањето на системот за поднесување на електронско барање по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година напоменуваме дека сите заинтересирани субјекти може да поднесат електронско барање на следната веб адреса која непречено функционира од самиот почеток на воведувањето на системот за поднесување на електронски барања: https://e-baranje.ipardpa.gov.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu