Помош на Платежната Агенција и МЗШВ за зајакнување на националните капацитети и поедноставување на процедурите за имплементација на мерките од ИПАРД Програмата и поголема искористеност на ЕУ фондовите - 23.02.2016 во 14:51
На ден 15.02.2016 година во просториите на ЕУ Инфо Центарот се одржа свечено отварање на твининг проектот “Понатамошно зајакнување на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и подготовка за програмскиот период 2014-2020“ финансиран од Европската унија во соработка со Агенцијата за претприемништво на Холандија, Агенцијата за земјоделски регистри и Земјоделскиот истражувачки центар на Естонија, како и Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој на Словенија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu